Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

4721 sayılı Medeni Kanun evliliğin yasal olarak sonlandırılabilmesi için haklı boşanma nedenlerine sahip olunmasına hükmetmektedir. Kanunun haklı olarak saydığı boşanma nedenleri içerisinde en sık boşanma davalarına konu olanı “evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma” olmaktadır. Halk arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma olarak ifade edilen, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma, Medeni Kanunun 166. maddesinde düzenlenmiş olup, söz konusu maddeye göre ortak yaşamın kurulmasının imkansız olduğu durumlarda taraflar boşanma davası açabilmektedir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte açacakları boşanma davasında, ortak yaşamın kurulmasının imkansızlığına dair hakim kanaati oluşturmaları gerekmektedir. Aksi durumda açılacak boşanma davası reddedileceğinden dolayı bireyler 3 yıl içerisinde evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle tekrar boşanma davası açamazlar.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması kavramı genel boşanma nedenleri arasındadır. Bu kavram oldukça geniştir ve evliliğin temelden sarsılmasına neden olacak her tutum, davranış, olay, bu boşanma nedeni kapsamında değerlendirilebilir.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma, halk arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma olarak adlandırılmaktadır. Boşanma davalarına sıklıkla konu olan bu duruma bir çok örnek verilebilir. Burada temel alınan esas durum taraflar açısından ortak yaşam kurulamamasıdır.

Boşanma davası açacak kişiler açısından bu süreçte boşanma davasının yürütülmesi oldukça önemli bir konudur. Boşanma davasında izlenecek yöntem boşanma davasının süresi ve sonucunu direk olarak etkileyecektir. Boşanma davalarında yaşanılan durumlardan birisi detarafların hak kaybı yaşamlarıdır.Bu noktada çocuğun velayetini kimin alacağı, evlilik içerisinde alınmış olan malların paylaşımının nasıl yapılacağı, boşanma davası sonrası nafaka ve tazminata ilişkinn hakların nasıl savunulacağı gibi unsurlar boşanma davalarında tarafların sıklıkla hak kaybına uğradığı konulardır. Burada hukuki hakların bilinmesi ve korunması adına bireyler boşanma avukatı tutabilirler. Boşanma avukatı tutulması zorunlu olmasa bile evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte avukat tutmaları onların en kısa sürede boşanmalarına ve yasal haklarının korunmasına olanak sağlar.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davaları açacaklar açısından yetkili mahkeme Aile Mahkemeleridir. Dava açmak isteyen kişi birlikte ikamet edilen yerde bulunan Aile Mahkemesine boşanma istemiyle başvuru yapmalıdır. Tarafların son altı ay içerisinde farklı yerlerde ikamet etmeleri durumunda ise dava, davalının bulunduğu yerdeki Aile Mahkemesine açılabilir.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma 2015, Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer, Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir