Boşanmak istiyorum Ne Yapmalıyım

Boşanma, evliliğin yasal olarak son bulmasıdır. Boşanma süreci zor ve karmaşık olması needeniyle bireyler gerek maddi ve manevi gerekse de psikolojik ve sosyal açıdan bir çok olumsuz durumla karşılaşabilirler. Boşanmak istiyorum diyen bireylerin bu noktada, boşanma sürecini nasıl yürüttükleri önemlidir. Zira öne sürecekleri boşanma nedeni, açılacak boşanma davası türü, boşanma avukatı tutulup tutulmaması ve boşanmanın hukuki sonuçlarında hak kaybı yaşanıp yaşanmaması gibi hususlar bireylerin sağlıklı bir boşanma gerçekleştirip gerçekleştirmemelerini belirleyecektir.

Boşanmak istiyorum Ne Yapmalıyım?

Boşanmak isteyen kişilerin bu süreçte boşanmaya karar vermelerinin ardından eşleri ile boşanma konusunda uzlaşma sağlamaları ve boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında anlaşmaları, boşanma davasının en kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır. Bu şekilde açılacak olan boşanma davası anlaşmalı olarak yürütüleceğinden hukuki prosedürlerin uzman bir boşanma avukatı ile yürütülmesi tek celsede boşanma gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen bireyler açısından eşleri ile her konuda uzlaşma sağlamaları tek başına anlaşmalı boşanma için yeterli değildir.

Medeni kanun hangi durumlarda anlaşmalı boşanma yapılabileceğini “anlaşmalı boşanma şartları” altında belirtmiştir. Buna göre boşanmak istiyorum diyen bireylerin anlaşmalı boşanma gerçekleştirebilmeleri için öncelikle bir yıl evli kalmış olmaları, boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında uzlaştıklarını yazılı bir anlaşmalı boşanma protokolü ile beyan etmeleri ve açılacak anlaşmalı boşanma davasına katılmaları gerekmektedir. Kanun ancak bu şartların gerçekleşmesi durumunda anlaşmalı boşanılabileceğine hükmeder.

Eşlerin boşanma süreci içerisinde uzlaşamamaları durumunda ise çekişmeli olarak boşanma davası açılabilir. Çekişmeli boşanma konuları, çocuğun velayeti, mal paylaşımının nasıl yapılacağı, tazminat ödenip ödenmeyeceği ya da nafaka talep edilip edilmeyeceği gibi konular olabilir. Çekişmeli boşanmak istiyorum diyen bireyler açısından yasal hakların korunabilmesi son derece önem arz eder. Öne sürülecek hukuki sebep, boşanma için gerekli belgelerin doğru bir şekilde hazırlanması, boşanma davasında ispat, boşanmayı getiren olaylardaki kusur oranları gib bir çok husus ile ilgili olarak taraflar kendilerini etkili bir şekilde savunmak durumundadırlar. O yüzden çekişmeli boşanmak istiyorum diyen kişilere bu süreci uzman bir boşanma avukatı ile yürütmeleri önerilmektedir.

Boşanmak istiyorum Ama Çocuğum Var Ne Yapmalıyım?

Boşanma davası açarak evliliğini sonlandıracak kişilerin çocukları konusunda yaşadıkları çekince ile ilgili olarak, çocuğun velayetini alabilecekleri gibi, çouğun velayetini aldıktan sonra iştirak nafakası yani çocuk bakım nafakası almaları da mümkündür. Bu nedenle ortak yaşamın kurulamadığı durumlarda boşanma davası açılarak yasal haklar korunabilir.

Kocamdan – Karımdan Boşanmak istiyorum Ne yapmalıyım?

Bu süreçte dava açılarak boşanma süreci başlatılabilir. Fakat belirtmekte yarar var boşanma davası açılması, boşanmanın gerçekleşeceği anlamına gelmez. Boşanma sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesiyle istenilen sonucun alınabilmesi için haklı boşanma nedenlerine ve hukuki bilgiye ihtiyaç vardır.

Hemen Boşanmak İstiyorum

Boşanmanın en kısa sürede tamamlanabilmesi için her iki eşin de boşanma yönünde irade göstermeleri ve boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında uzlaşmaları gerekir. Ancak bu şekide tek celsede boşanılabilir.

Tek Celsede Boşanmak istiyorum Ne Yapmalıyım

Bu noktada eşler boşanma ve hukuki sonuçlarında uzlaşma sağlayarak ve medeni kanunda belirlenen anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirerek uzman bir boşanma avukatı ile tek celsede boşanabilirler.

En Kısa Sürede Boşanmak İstiyorum

Mümkün olan en kısa sürede boşanmak isteyen kişilerin bu anlamda eşleri ile tüm hukuki sonuçlarda uzlaşması ve anlaşmalı boşanma şartlarını yerine getirmesi gerekir. Aksi taktirde açılacak olan boşanma davası çekişmeli olarak yürütülecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir