Anlaşmalı Boşanma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma, boşanma sürecinde her iki eşin de boşanma yönünde istek sergilediği ve boşanmanın hukuki sonuçlarında uzlaştığı durumlarda gerçekleştirilen boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanmak için açılacak olan boşanma davası da farklı bir prosedüre sahiptir. Bu noktada anlaşmalı olarak boşanma gerçekleştirilmesi adına medeni kanun tarafların anlaşmalı boşanmanın şartlarını yerine getirmiş olmalarına hükmeder.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nedir Nasıl yerine Getirilir?

Anlaşmalı boşanma şartları Medeni Kanuna göre tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için yerine getirmeleri gereken koşullardır. Buna göre anlaşmalı boşanma şartları tamamlanmamış ise eşlerin ikise boşanmak istese dahi anlaşmalı olarak boşanamayacaktır. Medeni Kanun anlaşmalı boşanmanın şartları olarak 3 koşulun yerine getirilmesini istemektedir. Buna göre;

Medeni Kanuna Göre anlaşmalı olarak boşanma yapılabilmesi için ilk şart, evliliğin 1 yılını doldurmuş olmasıdır. Ancak bu şekilde bireyler anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Bir yıldan daha az süren evliliklerde anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Medeni Kanunda belirlenmiş olan anlaşmalı boşanmanın şartlarından bir diğeri ise eşlerin boşanmadan doğacak hukuki sonuçların tümünde uzlaşma sağladıklarını yazılı bir boşanma protokolü ile ifade etmeleridir. Boşanma protokolü olmaksızın da tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları imkansızdır. Son olarak anlaşmalı boşanma şartı ise açılacak boşanma davası içerisinde her iki tarafın da duruşmalarak katılmalarıdır. Tarafların açılacak davada duruşmaya katılmamaları durumunda anlaşmalı olarak boşanma gerçekleşmez.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma sürecinde tarafların en kısa sürede boşanma gerçekleştirmek istemeleri durumunda merak ettikleri konulardan birisi de “anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır” olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için bireylerin anlaşmalı boşanma için gerekli belgeler ile birlikte yetkili mahkemeye başvuru yapmaları gerekir. Bu noktada boşanma istemiyle dava açılabilmesi için öncelikle anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkemeler, Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde isa boşanma davası, Aile Mahkemesi görevi gören Asliye Hukuk Mahkemesine açılmalıdır. Anlaşmalı Boşanma davası nerede açılır diyen kişilerin davayı açacakları yetkili Aile Mahkemesini doğru belirlemeleri önemlidir. Eşler anlaşmalı olarak boşanmak istemeleri durumunda boşanma davasını son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesine açabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma ile kıyaslandığında son derece hızlı çözülebilen boşanma davası türüdür. Öyle ki çekişmeli boşanma davası 4 6 celse arasında sürebilirken, anlaşmalı boşanma davası sürecin doğru yürütülmesi ile birlikte tek celsede sonlandırılabilir. Bu da, gerekli prosedürlerin nasıl yürütüldüğü, boşanma davasının açıldığı mahkemenin iş yükü gibi koşullara bağlı olarak 10 gün ile 2 ay arasında değişecektir.

En Kısa Sürede Nasıl Boşanılır?

En kısa sürede boşanma gerçekleştirilebilmesi için tarafların boşanmanın tüm hukuki sonuçları üzerinde uzlaşma sağlamış olmaları ve evlilikleri bir yıldan uzun olmalıdır. Bu şekilde açılacak boşanma davası ile bireyler doğru bir boşanma süreci yürüterek ortalama 1 2 ay içerisinde evliliklerini yasal olarak sonlandırabilirler. En kısa sürede boşanma gerçekleştirilmesinin temel unsuru açılacak boşanma davası türünün anlaşmalı boşanma davası olmasıdır. Eşlerin boşanma sürecinde herhangi bir konuda uzlaşma sağlayamamaları durumunda boşanma, çekişmeli olarak yürütülür. Bu da davanın en az 1 yıl sürmesine neden olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Reddi

Anlaşmalı boşanma davası açan bireyler açısından sürecin yanlış yürütülmesi sonucunda anlaşmalı boşanma davasının reddi söz konusu olabilmektedir. Bu noktada anlaşmalı boşanma davasına davalının iştirak etmemesi, boşanma protokolü içerisinde beyan edilen hukuki sonuçların kabul edilmemesi gibi durumlarda boşanma davasının reddi söz konusu olabileceği gibi, anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına dönüşmesi de söz konusu olabilir.

Anlaşmalı Boşanma Çekişmeli Boşanmaya Döner Mi?

Anlaşmalı boşanma davasında bireylerin uzlaştıkları konularda yaşacağı pürüzler davanın çekişmeli boşanmaya dönmesine neden olabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Velayet

Anlaşmalı boşanmada velayet konusunda tarafların boşanma protokolü içerisinde uzlaşmış olmaları tek başına yeterli bir durum değildir. İster anlaşmalı olsun isterse de çekişmeli boşanma, hakimin velayet konusunda vereceği kararda ilk ele alınan unsur, çocuğun menfaatleridir. Hakim de çocuğun menfaatleri doğrultusunda çocuğun velayetine karar verir. Bu noktada hukuki anlamda kusursuz hazırlanmış bir boşanma protokolü yanı sıra, boşanma davası duruşmasında da etkili bir savunma yapılması gerekir. Tarafların boşanma davası açarken uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı tarafından destek almaları onlara bu noktada mutlak fayda sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Boşanma sürecinde mal paylaşımı sıklıkla tartışılan konulardan birisidir. Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı yapılırken, eşlerin hangi mal rejimi içerisinde olduğuna bakılmaksızın, boşanma protokolü içerisinde uzlaşılan durum üzerinden hakim mal paylaşımı yapılmasına karar verir. Burada bireylerin mal paylaşımına ilişkin yasal haklarını koruyabilmeleri için hangi mal rejimine dahil oldukları ve boşanma sonrası mal paylaşımının yasal olarak nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir. Zira anlaşmalı boşanma sonrası hak kaybı yaşanması geri dönülemez sonuçlar da doğurabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Tazminat

Anlaşmalı boşanmada tazminat, tarafların boşanma protokolü içerisinde uzlaştıkları bedel üzerinden ödenmektedir. Taraflar herhangi bir tazminat ödenmesi konusunda uzlaşmışlar ya da tazminat ödenmemesi üzerine uzlaşmışlar ise hakim de bu yönde karar verir. Çekişmeli boşanma davalarında olduğu gibi bir tarafında tazminat taleplerinin değerlendirilmesi ve tazminat alabilme şartlarının uygun olup olmadığının araştırılması, anlaşmalı boşanma davalarında söz konusu olmamaktadır. Eşler tazminat konusunda nasıl uzlaşmışlar ise boşanma sonrası bu şekilde bir tazminat ödenmesine hükmedilir. Örneğin eşlerden birisinin aldatması nedeniyle çekişmeli boşanma davalarında aldatan eş boşanmayı getiren olayların mimarı olduğu için maddi ve manevi tazminat ödemekle yükümlü kılınabilir. Fakat eşlerin bu olay üzerine evliliği en kısa sürede bitirmek istemeleri sonucu açılacak anlaşmalı boşanma davasında kusur olmadığından dolayı, taraflar tazminat konusunda kendi aralarında uzlaşmak durumunda kalırlar.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Nafaka

Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka konusunda da eşlerin boşanma protokolü içerisinde yaptıkları uzlaşma sonucunda nafaka ödenip ödenmemesine karar verilir. Anlaşmalı boşanmada nafaka talep edecek kişilerin bu noktada çocuk için iştirak nafakası ve kendileri için yoksulluk nafakası istemeleri mümkündür. Tarafların anlaşmalı boşanmada nafaka konusunda anlaşamamaları durumunda nafaka çekişmeli olarak yürütüleceğinden dolayı eşler en kısa sürede boşanabilmek adına nafaka konusunda uzlaşmalıdırlar.

Anlaşmalı Boşanma Ücretleri

Anlaşmalı boşanma davası ücreti içerisinde, davanın açılabilmesi ve yürütülebilmesi için gerekli belgelerin hazırlanması için ödeyecekleri ücretler,davanın açılabilmesi ve yürütülebilmesi için gerekli harçlar, yargılama giderleri, en kısa sürede anlaşmalı boşanmak ve boşanma sonrası hak kaybı ile karşılaşmamak için anlaşmalı boşanma avukatı ücretleri gibi ödemeleri gereken kalemler vardır. Anlaşmalı boşanma ücretleri içerisinde yer alan harçlar ve yargılama giderleri devlete ödenmektedir. Davanın açılması için gerekli belgelerin hazırlanması sürecinde bireylerin mutlaka uzman bir hukukçu tarafından destek almaları önerilir. Zira anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü oldukça önemli belgelerdir. Hukuki altyapının doğru kurulabilmesi adına boşanma avukatı tutmak bireylere mutlak fayda sağlayacaktır. Anlaşmalı boşanma ücretleri açısından avukat tutulması durumunda avukatınız, boşanma davası için gerekli belgelerin de hazırlanmasını sağlayacağından belgeler için ayrıca bir ücret ödemeden boşanmayı gerçekleştirebilirisiniz.

Tek Celsede Boşanma

Sıklıkla duyduğumuz tek celsede boşanma kelimesi aslında tarafların anlaşmalı olarak boşanmaları anlamı taşır. Çekişmeli boşanma davalarında tek celsede boşanmak mümkün değildir. Tek celsede boşanabilmek için eşlerin anlaşmalı boşanma yoluna gitmeleri ve bu süreci hukuki açıdan doğru yönetmeleri gerekir. Anlaşmalı boşanma avukatı tutulması durumunda tek celsede boşanma gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. Aksi durumda bireylerin hukuki bilgi ve deneyimlerinin yetersiz olacağı düşünülürse tek celsede boşanmak daha zor olabileceği gibi, boşanma süresinin uzaması ve hatta boşanma davasının reddi gibi durumların da ortaya çıkması mümkündür.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma avukatı, anlaşmalı boşanmalarda gerekli hukuki prosedürlere hakim olmaları nedeniyle taraflara avantaj sağlamaktadır. Bu noktada davanın açılabilmesi için gerekli olan anlaşmalı boşanma dilekçesi, anlaşmalı boşanma protokolü gibi oldukça önemli belgelerin hazırlanmasının yanı sıra boşanma davası duruşmalarında müvekkilinin haklarının korunması adına da hizmet veren anlaşmalı boşanma avukatı, istenilen boşanmanın en kısa sürede gerçekleşmesine ve sağlıklı bir boşanma süreci atlatılmasına olanak sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Gerekir Mi?

Bireylerin hiç bir dava türü için avukat tutma zorunlulukları yoktur. Fakat hukuki süreçler oldukça zor ve karmaşık olmaktadır. Bu anlamda bilgi ve deneyim sahibi bir avukat ile davaların yürütülmesi önemlidir. Anlaşmalı boşanma davaları her ne kadar daha kolay görünse de boşanmadan doğacak olan hakların korunabilmesi ve boşanmanın en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için uzman bir boşanma avukatı ile yürütülmelidir. Anlaşmalı Boşanma avukatları ile bireyler boşanma protokolünün getirebileceği hak kayıplarını bertaraf edebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir