Yurtdışında Boşanma Tanıma Tenfiz

*Yurtdışında yabancı ülke mahkemelerinin vermiş oldukları kararların ülkemizde uygulanabilirliği belli şartlar dahilinde mümkündür. Bir kararın, uygulama safhasında icrai bir karar ise tanınması değil ise tenfizi gerekmektedir.

Yurtdışında Boşanma Tenfiz

*Yurtdışında boşanma, yabancı mahkemelerce özel hukuk davaları kararların, o devlet yasalarına göre kesinleşmesi halinde ülkemizde icra olunabilmesi; yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfize dair bir kararın verilmesi koşuluna bağlıdır.
*Boşanma, evliliğin butlanı veya iptali kararının tenfize karar verilebilmesi için;
a. Karşılıklılık esası olmadır.
b. İlamın Türk mahkemelerinin kesin yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olmalıdır.
c. Tenfizi istenen karar Türk Kamu Düzeni’ne açıkça aykırı olmamalıdır.
d. Kendisine karşı tenfiz istenen kişiye, o yer kanunları uyarınca usulüne uygun savunma hakkı verilmiş olmadır.
e. Türklerin kişi hallerine ilişkin davalarında Türk Kanunlar İhtilafı kurallarının gösterdiği hukukun uygulanmış olması gerekmektedir.
f. Tenfizi istenen karar yabancı mahkeme kararı olmadır.
g. Tenfizi istenen yabancı mahkeme kararı kesinleşmiş olmadır.

Yurtdışı Boşanma Tanıma

Yabancı mahkeme kararının kesin hüküm ve kesin delil olarak kabul edilmesi için yabancı mahkemenin kararınn tanıma şartlarını taşıdığının Türkiye’de görevli ve yetkili mahkemece kabul edilmiş olması şartına bağlıdır.
Tanıma için üstte tenfiz için olması gereken yedi şarttan “a” ve “d” fıkralarındaki şartlar aranmamaktadır. Tenfizde olan diğer şartlar tanıma için de aranmaktadır.
Tanıma ve tenfiz kavramlarını açıklamak için bir örnek vermek gerekirse; yabancı mahkemece verilmiş bir boşanma kararının Türk Nüfus Sistemi’ne şerh edilebilmesi için belirtilen kararın tanınması, karar içinde hükmedilen nafakanın cebri icra yoluyla tahsili için tenfizi gerekmektedir.

Ülkemizde tanım ve/veya tenfiz davası açılması aşamasında gerekli evraklar:
a. Yurtdışı mahkeme kararın kesinleşme ve apostil şerhlerini içeren aslı,
b. Mahkeme kararının Büyükelçilik veya Konsoloslukça onaylı tercümesi

 

Yurtdışında boşanma gerçekleştirmiş ve bu boşanmaya ilişkin kararların ülkemizde tanınması ve tenfizini yapmak isteyen bireylerin mutlaka Türkiye’de bulunan boşanma tanıma tenfiz avukatları ile bu süreci yürütmeleri önerilmektedir. Zira boşanma tanıma tenfiz işlemleri oldukça karışık olabileceği gibi yurtdışı yazışma ve tebligat süreçlerinin doğru yürütülmemesi durumunda bu davalar 4 5 yıl sürebilmektedir. En kısa süre içerisinde yurtdışında boşanma ve bu boşanmaya ait hukuki sonuçların ülkemizde geçerli kılınabilmesi için boşanan her iki eşin de farklı boşanma tanıma tenfiz avukatı tutması önerilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>