Kıskançlık Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Aşırı Kıskançlık evlilik içerisinde tarafların birbirlerine olan güven duygusunun yitirilmesine, eşlerin sürekli olarak tartışma ve kavga ortamı içerisinde olmasına neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda aşırı kıskançlık halinin ortaya çıkaracağı geçimsizlik boşanma davalarına konu olmaktadır. Kıskançlık boşanma nedeni sayılır mı diye merak eden kişiler açısından hakim açılacak boşanma davasında kıskançlığın evliliği ne kadar sarstığı ve ortak yaşam kurulup kurulamadığı üzerinde durarak boşanmaya karar vermektedir.

Aşırı Kıskançlık Boşanma Nedeni Midir?

Aşırı kıskançlık boşanma nedeni olarak sayılmaktadır. Söz konusu davranış evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olduğundan boşanma nedenleri arasında gösterilmekte ve Medeni kanunun 166. maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. Aşırı kıskançlık gibi bir davranış, evlilik içerisinde eşin sosyal ortamlardan soyutlanmasına, eşin çalışmasına izin verilmemesine, sürekli yalan söyleme, eşe psikolojik baskı yapma gibi durumları da ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle aşırı kıskançlık tek başına boşanma nedeni olarak yeterli olmasa bile doğuracağı sonuçlar boşanma nedenleri arasındadır.

Aşırı Kıskançlık Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aşırı kıskançlık boşanma nedeni ile açılmak istenilen davalarda bireylerin davayı açmaları gereken görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Yaşadığı kıskançlığın mağduru birey boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yaparak boşanma davası açabilir. Bu noktada yetkili Mahkemenin doğru tespiti önemlidir. Boşanma davası istenilen yerde açılamadığından dolayı, yetkili Aile Mahkemesinde bu davanın açılması gerekir. Aşırı kıskançlık boşanma nedeni ile açılacak olan davalarda yetkili mahkeme eşlerin son altı aydır birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise bu dava Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılabilir.

Aşırı Kıskançlık Nedeniyle Boşanma Dilekçesi

Aşırı kıskançlık sonucu evliliğinin çekilemez olduğu durumlarda açılavak olan boşanma davası için gerekli belgelerden birisi boşanma dilekçesidir. Boşanma davası açarken hazırlanacak dilekçe, boşanmanın hukuki sebebine göre farklılık gösterir. Yani terk nedeniyle boşanma davası ve kıskançlık nedeniyle boşanma dilekçesi birbirinden farklı olacaktır. Kıskançlık nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak olan kişiler, boşanmanın hukuki sebebi olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlamalıdırlar. Kanunun 166. maddesi ortak yaşam kurulması taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik birliği sarsılmış ise boşanma davası açılabileceğine hükmeder. Aşırı kıskançlık boşanma nedeni ile açılacak davalarda da öne sürülmesi gereken gerekçe bu olmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>