Hakaret Nedeniyle Boşanma

Hakaret etmek evlilik içerisinde tarafların birbirlerine olan saygı ve sevgilerinin sekteye uğramasına bununla birlikte evliliğin çekilmez bir hal almasına neden olabilmektedir. Burada sürekli olarak hakarete maruz kalan eş boşanma davası açabilmektedir. Hakaret nedeniyle boşanma davası açmak isteyen bireyler açısından Medeni Kanun hangi durumlarda boşanma davası açılabileceğine hükmetmektedir. Hakaret nedeniyle boşanma davası evlilik birliğinin temelden sarsılmasına yol açacağından dolayı haklı boşanma nedenleri arasında yer alır.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Hakaret nedeniyle boşanma davası açmak isteyen kişiler, eşleri ile birlikte son altı aydır ikamet ettikleri yerde bulunan Aile mahkemesine, Aile Mahkemesi yok ise, Asliye Hukuk Mahkemesine boşanma dilekçeleri ile birlikte başvuru yapmalıdırlar. Hakaret nedeniyle boşanma davalarında bireyler bu boşanma nedenine dayandırılmış bir boşanma dilekçesi ile davayı açmalıdır. Boşanma davası istenilen yerde açılamaz. O yüzden yalnızca yetkili mahkemeye boşanma istemiyle dava açılmalıdır. Aksi durumda açılacak olan hakaret nedeniyle boşanma davasında yetkisizlik kararıçıkacaktır. Bu da bireylerin gereksiz yere zaman kaybetmesine neden olur.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır

Eşin hakaretleri sonucunda boşanma davası açmak isteyen ve evliliğini yasal olarak sonlandırmak isteyen kişiler bu süreçte yaşadıkları hususlar içeren bir boşanma dilekçesi ile birlikte boşanama davasını açmalıdırlar. Yani hakaret nedeniyle boşanma dilekçesi ile birlikte bu davanın açılması gerekir. Belirtmek gerekir ki her boşanma nedeninin kendisine özgü, prosedürleri vardır. Hakaret nedeniyle boşanma davası açacak bireyler de bu doğrultuda boşanma davalarını yürütmelidirler. O yüzden boşanma davası açılırken de hakaret nedeniyle boşanma dilekçesi ile birlikte davayı açmaları gerekir.

Hakaret Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Haraket nedeniyle boşanma davalarında süreyi belirleyen hususlar, açılacak boşanma davasının türü, boşanma davası için avukat tutulup tutulmaması gibi hususlardır. Boşanma sürecinde eşlerin anlaşmalı boşanma yolunu seçmeleri onların en kısa sürede boşanmalarına olanak sağlayacaktır. Diğer yandan eşler boşanmanın herhangi bir konusunda uzlaşamamaları durumunda çekişmeli olarak boşanabilirler. Bu da boşanmanın avukat tutulması durumunda ortalama 1 yıl da sonuçlanmasını sağlar. Anlaşmalı Boşanma davaları ise yine uzman bir boşanma avukatı ile yürütülerek mahkemenin iş yoğunluğuna göre 10 gün ile 2 ay arasında bir sürede sonuçlandırılabilir.

Evlilik İçinde Hakaret

Evlilik içerisinde eşlerin hakarete maruz kalmaları evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dolayısıyla ortak hayatın kurulamamasına neden olacaktır. Bu gibi durumlarda medeni kanun ortak yaşam kurulmasının taraflardan beklenmeyecek şekilde evlilik birliği sarsılmış ise boşanma davası açılabileceğine hükmetmektedir. Evlilik içinde yaşanan hakaret davranışının mağduru bireyler de bu ölçüde boşanma davası açarak evliliklerini yasal olarak sonlandırabilirler.

Eşlerin Birbirine Hakaret Etmesi

Evliliklerde hakaret karşılıklı olduğu zaman eşler arasındaki sevgi ve saygı yitirilebilmektedir. Bu da  evliliğin iki taraf açısından da çekilmez bir hal almasına neden olabilir. Eşlerin birbirine hakaret etmesi durumunda hakaret nedeniyle boşanma davası açılabilir. Hakaret nedeniyle boşanma davasında kusurlu taraf, hakimin yapacağı araştırma ve tespitler sonucunda ortaya çıkacaktır. Bu yüzden boşanma davası açacak bireyler sıkı bir dava süreci yürüterek boşanmayı getiren olaylardaki haklılıklarını ortaya çıkarabilirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>