Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma

Boşanma davasına konu olan durumlardan en sık karşılaşılan boşanma nedenleri arasında evlilik içerisinde yaşanılan cinsel sorunlar yer alır. Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası içerisinde şikayet edilen durum, evliliklerde farklılık göstermektedir. Eşin cinsel birliktelikten kaçınması, eşiyle yatmama, vajinusmus nedeniyle boşanma, çocuk sahibi olamama nedeniyle boşanma, cinsel uyumsuzluklar, iktidarsızlık nedeniyle boşanma,cinsel tatminsizlik nedeniyle boşanma, eşin rızası olmadığı halde eşle cinsel ilişkiye girme, eşi ters ilişkiye zorlama… gibi bir çok durum evlilik birliğinin sarsılması ile sonuçlanmakta ve boşanma davalarına konu olmaktadır.

Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu boşanma davası açılabilecek durumların hangileri olduğuna ve hangi tutum, davranışların boşanma nedenleri arasında yer aldığına açıkça değinmektedir. Bu noktada cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası açılırken bireylerin öne sürmeleri gereken hukuki sebep önemlidir. Evlilik içerisinde cinsel sorunların varlığı evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ve şiddetli geçimsizlik halinin oluşmasına neden olabilir. Böyle bir durumda Mednei Kanun’un 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılabilir.

Eşin Cinsel Birliktelikten Kaçınması Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde eşlerden birisinin cinsel ilişkiye girmeyi meşru bir neden olmaksızın reddetmesi ve mazur görülemeyecek sürelerde cinsel ilişkiye girmemesi durumunda, evlilik birliği temelinden sarsılacaktır. Cinsel ilişkiye girme evliliklerde eşlerin birbirine karşı yükümlülükleri arasındadır ve bu yükümlülüğün meşru bir neden olmaksızın yeirne getirilmediği noktada boşanma davası açılabilir. Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davalarına sıklıkla konu olan bu durum ile ilgili olarak açılacak davada üzerinde durulan esas unsur, cinsel ilişkiye girmeyen kişinin meşru bir nedene sahip olup olmadığıdır. Burada meşru neden, eşin hastalığı olması gibi cinsel ilişkiyi engelleyecek nedenler olabilir.

Çocuk Sahibi Olamama Nedeniyle Boşanma

Çocuk sahibi olamama, tek başına boşanma nedeni olarak sayılmaz fakat çocuk sahibi olamamanın yarattığı evlilik içerisindeki anlaşmazlıklar ve şiddetli geçimsizlik durumlar boşanma nedeni olarak öne sürülerek boşanma davası açılabilmektedir. Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davalarına sıklıkla konu olabilen bu hususta çocuk sahibi olamama, evlilik içerisinde belirli sorunların yaşanmasına neden olabilmektedir. Burada birey karşı tarafın çocuk sahibi olamayacağını önceden bilmesi de boşanma açısından önem arz etmez. Yani çocuk sahibi olamayacağını önceden bilerek evlenmiş ve bu durumu kabullenmiş olan kişiler de sonrasında çocuk sahibi olmayı isteyebilir. Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma davası açacak kişiler bu noktada çocuk sahibi olamama durumundan ortaya çıkan şiddetli geçimsizlik halini boşanma davasında hukuki gerekçe olarak öne sürebilirler.

Cinsel Tatminsizlik ve Cinsel Uyumsuzluk Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde cinsel hayatın kötü olması, bireylerin diğer davranışlarına da yansıyabilmektedir.Birey bu noktada kendini suçlu hissedebileceği gibi, karşı tarafı da suçlu görebilmekte ve tutum, davranışları bu suçluluk ile birlikte değişebilmektedir. Cinsel tatminsizlik ve cinsel uyumsuzluk nedeniyle boşanma davası açılamaz faka, bu durumların ortaya çıkaracağı davranışlar ve evlilik birliğinin temelini sarsacak hareketler boşanma davalarına konu olabilmekte ve boşanma nedenleri arasında yer alabilmektedir. Örneğin cinsel tatminsizlik sonucu eşini aşağılama, eşini küçük görme, eşi ile alay etme gibi durumlar boşanma davası nedenidir.

Eşi Cinsel İlişkiye Zorlama Ya da Eşin Rızası Olmadan Cinsel İlişkiye Girmek

Evlilik içerisinde taraflardan birisinin diğer eşe karşı uygulayacağı cinsel şiddet kavramı, eşlerden birisinin rızası olmadan cinsel ilişkiye girme olarak tanımlanabilir. Eşin rızası olmadan cinsel ilişkiye girme,eşi cinsel ilişkiye zorlama, eşin rızası olmadığı halde ters ilişkide bulunma gibi durumlar aile içi şiddet kapsamında değerlendirilecektir. Bu gibi bir davranışa maruz kalan kişiler boşanma davası açabilirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>