Çalışan Kadın Nafaka Alabilir Mi?

Boşanma davalarında nafaka talep eden bireyler açısından Medeni Kanun hangi durumlarda nafaka alınabileceğine hükmetmiştir. Bu noktada kişilerin merak ettiği hususlardan birisi, çalışan kadın nafaka alabilir mi konusudur. Öncelikle bilinmesi gerekir ki boşanma sürecinde ve dava sonrasında 3 farklı nafaka türü alınabilir. Bunlardan ilki tedbir nafakasıdır. Tedbir nafakası boşanma davası sürecinde eşlerden maddi olarakzorluğa düşecek olana bağlanan ve sadece boşanma davası sürecinde ödenen nafaka türüdür. Boşanma davası sonrası ise 2 farklı nafaka türü almak mümkündür. Bunlardan ilki yolsulluk nafakasıdır. Boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip veya kusursuz kişiler, yoksulluk nafakası talep edebilir. Diğer bir nafaka türü ise iştirak nafakası olup, eşlerin sahip olduğu çocuğun, boşanma sonrası velayetini alan kişi, çocuğun bakımı için karşı taraftan iştirak nafakası ( çocuk bakım nafakası) talep edebilir.

Çalışan Kadın Nafaka Alabilir Mi?

Boşanmalarda çalışan kadın nafaka alabilir mi hususu, bu süreçte merak edilen konulardan birisi olup, kanun çalışan kadın ya da işsiz kadın ayrımı yapmadan nafaka alma şartlarının ne olduğunu belirtmiştir. Buna göre boşanma sonrası maddi bir kayba uğrayacak ve gelirinde belirgin bir düşüş gerçekleşecek kişi boşanma sonrası nafaka talep edebilmektedir. Eşinden daha az kusura sahip ve boşanma sonrası maddi bir gelirkaybına uğrayacak olan kşi boşanma sonrası nafaka isteyebilir. Burada yoksulluk nafakası almak için belirleyici unsurlardan birisi eşinden daha az kusura sahip olmaktadır. Örneğin aldatma nedeniyle açılmış bir boşanma davasında aldatan eş, kusurlu olacağından karşı taraftan nafaka alamaz.

Çalışan kadın nafaka alabilir mi diye merak eden kişilerin alabileceği bir başka nafaka türü ise, iştirak nafakası yani çocuk bakım nafakasıdır. Burada çocuk bakım nafakası talep edilmesi için çocuğun velayetinin alınmış olması gerekir. İştirak nafakasında kadının çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, çocuğun bakımı ve masraflarının karşılanması amaçlandığından velayeti alan eş iştirak nafakası talep edebilmektedir.

Çalışan Kadının Nafaka Alması

Çalışan kadının nafaka alması için kadının gelirine, evlilik içerisinde eşlerin toplam gelirine, boşanma sonrası kadının hayat standardında yaşanacak değişime bakılıp nafaka hakkında karar verilir. Hakimler boşanmanın çalışan kadının hayat standardında yaratacağı düşüşü inceleyerek çalışan kadının nafaka alası ya da almaması yönünde hüküm verir. Eşlerin ikisinin de çalışıyor ve birbirlerine yakın bir gelire sahip olması durumunda çalışan kadın nafaka alamayabilir. Fakat iki eş de çalıştığı halde erkeğin gelirinin kadından çok daha fazla olması ve kadının evli iken sahip olduğu yaşam standardı, eşinin kusuru nedeniyle boşanmaya sebep olması durumunda hakim kadının hayat standardındaki düşüşün telafi edilmesi amacıyla nafaka bağlayabilmektedir.

Nafaka Alabilmek İçin Sürecin Doğru Yürütülmesi Önemlidir!

Boşanmalarda çalışan kadın nafaka alabilir mi diye merak eden kişilerin boşanma davasını doğru bir şekilde yürütmeleri onların nafaka ve diğer hususlarda hak kaybı yaşamasını engelleyecektir. Bu noktada eşinden daha az kusura sahip olması veya kusursuz olması için boşanmayı getiren olayların ispatı gerekir. Boşanma davası sonrası çalışan kadın nafaka alabilir mi sorusunu yönelten kişilerin doğru bir boşanma davası süreci yürütmeleri nafaka alınmasını sağlayabilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>