Boşanmada Tazminat Nasıl Alınır?

Boşanmanın ekonomik sonuçlarından birisi de tazminat hakkı olup 4721 sayılı Medeni Kanun, bu hakkı bireylere tanımaktadır. Burada boşanmada tazminat nasıl alınır diye merak eden kişiler açısından, açılaak olan davada, talep edilecek olan tazminatın türüne göre, farklı koşulların da yerine getirilmiş olması gerekir. Boşanmada tazminat ancak bu şekilde karşılanabilir. Örneğin, evlilik içerisinde boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha fazla kusura sahip bireyler, eşini uğrattıkları maddi zarar nedeniyle eşine boşanmada tazminat ödemek zorunda kalabilirler. Ya da yine boşanmayı getiren olaylarda eşinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuş kişi, eşinin yaşadığı manevi zararı tazminat ödeyerek telafi etmek durumundadır. Bu yazımızda boşanmanın en çok merak edilen konularından birisi olan tazminat hususuna değinmekle birlikte boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat şartlarına açıklık getireceğiz.

Boşanmada Tazminat Alınabilir Mi?

Boşanmalarda tazminat alınması mümkündür. Açılacak dava içerisinde talep edilecek olan tazminatın türüne göre farklı tazminat şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Bu noktada maddi tazminat veya manevi tazminat talep edilebileceği gibi her iki tazminat türü de boşanma davalarında talep edilebilir. Boşanmada tazminat talep edecek kişilerin bu istekleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanun çerçevesinde belirli şartlar dahilinde yerine gelebilmektedir. Şimdi boşanmada maddi tazminat ve boşanmada manevi tazminat ile ilgili ayrıntılı bilgi verelim.

Boşanmada Maddi Tazminat

Boşanma davalarında maddi tazminat elde etmek mümkündür. Maddi tazminat alabilmek için, öne sürülecek olan boşanma sebepleri açısından dava içerisinde eşinden daha az kusura sahip olunması ya da kusursuz olunması ve boşanma sonrası maddi bir kaybın yaşanması gerekir. Örneğin, evli iken belirli bir yaşam standardına sahip olan birey, boşanmayı getiren olaylarda eşinin kusurlu olması ve boşanma sonrasında bu maddi gelirden yoksun kalacak olması durumunda boşanmada maddi tazminat talep edebilecektir. Boşanmada maddi tazminat alınması için bu tazminat türünün hakimden talep edilmesi gerekir.Taraflardan herhangi birisinin tazminat talebinin bulunmaması durumunda hakim tazminata kendisi hükmetmez. Diğer yandan boşanmada maddi tazminat miktarı belirlenirken, talep edilen tazminat miktarı ile birlikte karşı tarafın ödeme gücü de göz önünde bulundurulur. Öyle ki tazminat ödemesi kararlaştıran kişinin maddi olanakları doğrultusunda tazminat miktarı belirlenir. Tazminat miktarı ile ilgili olarak bilinmesi gereken bir başka husus ise, boşanmada maddi tazminat, talep edilen miktardan daha yüksek verilmez. Örneğin, boşanma davası içerisinde 400,000 TL tazminat talep edecek kişiye hakim, 500,000 TL tazminat vermez. Burada dikkat edilmesi gereken, boşanmada tazminat talep edecek kişinin, karşı tarafın ödeme gücünü tartması ve hassas olması önerilmektedir.

Boşanmada Manevi Tazminat

Boşanma davalarında talep edilebilen tazminat türlerinden birisi de manevi tazminat olmaktadır. Boşanmada manevi tazminat boşanmaya neden olan olaylar dizi üzerinde kişilik hakları saldırıya uğramış kişiler tarafından talep edilebilir. Örneğin aldatma nedeniyle açılacak olan bir boşanma davasında aldatılan eş, boşanmayı getiren aldatma davranışı ile ilgili olarak kişilik hakları saldırıya uğramış olması nedeniyle, boşanmada manevi tazminat talep edebilir. Boşanmada manevi tazminat talep edecek olan kişilerin bu süreçte alabilecekleri tazminat miktarı yine maddi tazminatta olduğu gibi karşı tarafın ödeme gücü ile ilintilidir. Manevi tazminat isteyecek olan kişinin isteyeceği tazminat tutarı, karşı tarafın ödeyebileceği miktardan fazla ise, hakim karşı tarafın ödeme gücü oranında bir manevi tazminata hükmeder. Diğer yandan hakim, karşı tarafın ödeme gücünün daha fazla olması nedeniyle talep edilenden fazla bir tazminata hükmetmez. Örneğin, boşanma davasında 100,000 TL manevi tazminat talep eden bir kişiye hakim 120,000 TL manevi tazminat ödenmesi yönünde hüküm vermez.

Boşanmada Ne Kadar Tazminat Alınır?

Boşanmalarda alınabilecek tazminatın miktarı, talep edilecek olan tazminat tutarına ve karşı tarafın ödeme gücüne bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Boşanırsam tazminat alabilir miyim diye merak eden bir bireyin boşanmada alacağı tazminat miktarından önce, tazminat alabilmek için yeterli şartları sağlamış olması gerekir. Bu da maddi tazminatta boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olma ya da kusursuz olma iken, manevi tazminatta boşanmayı getiren olaylarda kişilik haklarının saldırıya uğraması şeklinde açıklanabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>