Boşanmada Mal Kaçırma

Boşanmalarda eşler, yalnızca somut olarak birlikteliklerini noktalamazlar. Boşanma manevi hususlarda eşlerin yasal olarak birlikteliğini sonlandırmanın yanı sıra ekonomik anlamda da bu birlikteliğin bitirilmesi anlamı taşımaktadır. Bu ekonomik birlikteliğin bitirilmesi sürecinde mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat, nafaka gibi maddi unsurların varlığı üzerinden eşler çekişme içerisinde olabilmektedir. Özellikle mal paylaşımından kaçınma amacıyla eşler boşanmada mal kaçırma, var olan varlıklarını elden çıkarma, gelirini düşük gösterme gibi bir çok davranış içerisinde olabilmektedir. Bu makalemizde boşanmada mal kaçırma, boşanma davası sürerken eşlerden birisinin mal kaçırması, mal kaçırmanın önlenmesi, boşanmada mal kaçırma olasılığına karşı atılması gereken adımlar ve ortak mallara tedbir konulması gibi konular üzerinde duracağız.

Boşanmada Mal Kaçırma Nedir?

Boşanmanın maddi sonuçlarını direk olarak etkileyen, eşlerin ekonomik birlikteliğini ayırma sürecinde sorunların ortaya çıkmasına neden olan,maddi anlamda hak kaybı yaşanmasını sağlayan tüm tutum ve davranışlar,boşanmada mal kaçırma kapsamı içerisinde değerlendirilebilmektedir. Boşanma davalarında mal kaçırma eşlerden birisinin kötü niyetli olmasından kaynaklanmakta olup, böyle bir davranışa maruz kalmış kişi bir takım önlemler ile boşanmada eşinin mal kaçırmasını engelleyebilmektedir. Diğer yandan boşanmada mal kaçıran eşe karşı yaptırımlar uygulanması da söz konusu olabilmektedir.

Boşanmada Mal Kaçırma Nasıl Yapılır?

Boşanmadan sonra eşi ile mal paylaşımı konusunda sorunlar yaşayan bireyler, eşinin yasal hakkı olan paylaşımdan gerekli payını almaması için, paylaşıma konu olacak maddi değerleri elinden çıkarmak, hileli satış ile başkasının üzerine devretmek, değerinin altında satış yapmak… gibi davranışlar sergileyebilmektedir. Bu durum özellikle edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olan eşler arasında sıklıkla görmektedir. 2002 yılında yapılan düzenleme ile evlilik birliği içerisinde yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma oldduğundan dolayı, bu tarihten sonra alınmış mallarda her iki taraf da hak iddia edebilmektedir. O yüzden kimi zaman eşler, evlilikte edindikleri mallardan eşinin pay almaması adına, boşanmada mal kaçırma gibi bir tutum içerisine girebilmektedir.

Boşanmada Eşin Mal Kaçırması Nasıl Engellenir?

Boşanmalarda mal kaçırma davranışının önüne geçilebilmesi için farklı yollar izlenebilmektedir. Bunlardan ilki eşlerin birlikte ikamet ettikleri eve, aile konutu şerhi konulmasıdır. Aile Konutu şerhi ile eşin ev üzerinde yapacağı tasarrufların önüne geçilebilmektedir. Örneğin eş, boşanma sürecinde ortak yaşadıkları evi satarak bu evin mal paylaşımına tabi olmasını engellemek isteyebilir. Bu durumda ortak yaşanılan eve aile konutu şerhi konularak eşin bu tür bir davranışı sergilemesinin önüne geçilir.

Eşin ortak oturulan ev dışında kalan malları elinden çıkarması, başkasının üzerine devretmesi, eşiyle paylaşmama adına değerinin altında satması gibi davranışlarda da, dava açılabilmektedir. Burada boşanmada mal kaçırma tutumu içerisinde olan eşe karşı açılacak davada, satışın ya da devrin hileli olduğuna dair ispat gereklidir. Bu dava davacı, eşinin mal kaçırma eylemi içerisinde olduğunu ve edinilmiş malı, değerinin çok altında, hileli bir şekilde, başkasına devreetme yöntemi ile.. sattığını ispat etmelidir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile konutu şerhi ile ortak yaşanılan yerin elden çıkarılmasını engellemek isteyen bireyler açısından, aile konu kavramının ne olduğunun bilinmesi gerekir. Aile konutu eşlerin düzenli ve sürekli olarak birlikte yaşadıkları konuttur. Yani eşlerin yazlık, dağ evi, çiftlik, dükkan, gibi gayrimenkulleri aile konutu kapsamında yer almaz. Medeni Kanun aile konutu olan gayrimenkul için, eşlerden birinin haberi olmaksızın bu konutun satışının yapılması, kiraya verilmesi, kira sözleşmesini feshetmesi gibi tasarruflarda bulunamaz. Bu husus, aile yapısının korunması ve olası maduriyetlerin önüne geçilmesi açısından son derece önemlidir. Yani aile konutu olan bir evin eşlerin ikisinin de rızası olmadan satışı mümkün değildir. Aynı şekilde aile konutu olan ve eşlerin kira ödediği evin kira sözleşmesi eşlerden birisinin isteği üzerine feshedilemez. Aile konutu üzerinde eşlerin tasarruflarının sınırlandırılması için birlikte yaşanılan evin aile konutu olduğunun belirtilmesi gerekir.

Aile konutu şerhi, eşlerden birisinin evlilik cüzdanı ve yaşanılan yerin aile konutu olduğunu belirten bir belge ile tapuya müracaat etmesi ile konulabilir. Eşlerin birlikte yaşadıkları yerin aile konutu olduğunu gösteren belge ise, o yerdeki mahalle muhtarından alınabilir.

Boşanmada pek çok şekilde mal kaçırma davranışı görülebilir. Özellikle eşlerin çekişmeli olarak evliliklerini sonlandırmaları durumunda, taraflar mal kaçırma gibi bir davranış sergileyebilmektedirler. Boşanmada mal kaçırma eyleminin önüne geçilebilmesi adına bireylerin mutlaka uzman bir hukukçudan destek almaları gerekir. Bu noktada davanın boşanma avukatı ile yürütülmesi, mal paylaşımına ilişkin yaşanabilecek hak kayıplarının engellenmesini sağlayacağından boşanmak isteyen kişilerin davayı boşanma avukatı ile yürütmeleri önerilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>