Boşanma Dilekçesi

Boşanma davası açılabilmesi için gerekli olan en önemli belgelerden birisi de hukuki olarak doğru hazırlanmış ve eksiksiz yazılmış bir boşanma dilekçesi olmaktadır. Açılacak boşanma davasının kabulü ve davayı açan bireyin boşanmadan doğacak olan haklarının korunabilmesi için boşanma dilekçesi hukuki çerçeveye uygun ve Medeni Kanunda belirlenmiş hukuki dayanakları içeren, boşanmayı getiren olayların ayrıntılı anlatıldığı, boşanma sonrası istek ve taleplerin sıralandığı bir belge olmalıdır. Boşanma dilekçesi hukuka uygun şekilde hazırlanmadığı zaman davayı açacak olan bireyin boşanmadan doğacak haklarını koruması oldukça zor olacaktır. Diğer yandan boşanma davasının seyri ve sonucu açısından boşanma dilekçesi sürecin omurgası olarak nitelendirilebilir. Doğru şekilde yazılmamış bir dilekçe boşanma davasının reddine neden olabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davaları, iki tarafında boşanma yönünde irade sergilediği ve boşanmanın hukuki sonuçlarında uzlaşı sağladığı boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanması aşamasında bireylerin uzlaştıkları konulara, bulunulan mal rejimine dair bilgiler vermeleri avantaj sağlayacaktır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi, anlaşmalı boşanmalar açısından oldukça önemlidir ve mutlaka hukuki açıdan kusursuz hazırlanmış bir “anlaşmalı boşanma protokolü” ile desteklenmelidir. Anlaşmalı boşanmalarda hazırlanacak boşanma protokolü en az boşanma dilekçesi kadar önemlidir.

 

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanma sürecinde hem fikir olmamaları ya da boşanma konusunda anlaşma sağlasalar bile hukuki sonuçlar üzerinde fikir ayrılığı yaşamaları sonucunda açılan boşanma davası türü olmaktadır. Çekişmeli boşanma dilekçesi içerisinde davayı açacak kişi boşanmayı getiren olayları, boşanmanın hukuki gerekçesini, nafaka, tazminat, velayet gibi konulardaki taleplerini belirtmelidir. Çekişmeli boşanma dilekçesinin hukuki altyapısının oluşturulamaması durumunda dava süresi uzun olabileceği gibi boşanma davasının reddi de ortaya çıkabilir. O yüzden bireylerin bu süreçte uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanacak dilekçe ile birlikte davalarını açmaları önerilmektedir.

 

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma sürecinde dilekçe yazılırken bireyler açılacak boşanma davasının türüne, boşanma davası için öne sürülecek hukuki sebebe, boşanma sonrası velayet, mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi talepleri içerecek biçimde ve hukuki altyapısı oluşturulmuş şekilde bir boşanma dilekçesi hazırlamalıdırlar. Maddi imkanı olan kişilerin mutlaka bu süreçte boşanma avukatı tutmaları, en azından dilekçenin hazırlanmasını uzman bir boşanma avukatı gözetiminde yapmalıdırlar.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma davası açılabilmesi için boşanmak isteyen bireyin yetkili Aile Mahkemesine boşanma dilekçesi ile birlikte başvuru yapması gerekmektedir. Bu noktada merak edilen konuların başında “boşanma dilekçesi nasıl yazılır” gelmektedir. Boşanma dilekçesi nasıl yazılır diye merak eden kişilerin dikkat etmeleri gereken hususlar vardır ve bu hususlarda yapılacak yanlışlıklar boşanma davasının seyrini ve sonucunu tümden değiştirebilmektedir.

Boşanma Dilekçesinde Hukuki Gerekçe

Boşanmak isteyen kişilerin bu hususta istedikleri sonucu alabilmeleri için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde belirtilmiş olan boşanma nedenlerinden birisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu anlamda açılacak boşanma davası için Medeni Kanun öne sürülebilecek hukuki gerekçeleri, özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak ifade etmektedir. Boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen kişilerin açacakları boşanma davasını hukuki çerçevede yürütebilmeleri için boşanma dilekçesi içerisinde haklı boşanma sebebi belirtmeleri gerekir.

Boşanma Dilekçesinde İspat

Boşanma dilekçesi yazılırken öne sürülen boşanma nedeni için kanıtlara sahip olunduğu bilgisi verilmelidir. Örneğin eşin ilgisizliği nedeniyle boşanma davası açacak kişiler bu hususta eşinin ilgisiz olduğunu, evlilik içerisindeki sorumluluklarını yerine getirmediğini beyan edebilir. Boşanma dilekçesinde verilecek detaylar davanın seyri açısından önemlidir. O nedenle boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen kişiler, boşanmayı getiren olaylar ile ilgili olarak tanıkların ve diğer argümanların bulunduğu bilgisi vermelidir. Boşanmayı getiren olayların ispatı durumunda bu olaylar üzerinde kusurlu olan kişiden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilmektedir.

Boşanma Dilekçesinde Taleplerin Belirtilmesi

Boşanma sonrası bireyin karşı taraftan bir takım talepleri olacaktır. Çocuğun velayeti, tazminat, nafaka gibi unsurlarda karşı taraftan talep edilenler, boşanma dilekçesi içerisinde ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Çocuğun velayetinin alınmak istenmesi durumunda bu açıkça ifade edilmeli, nafaka talep edilecekse ne kadar nafaka isteneceği de boşanma dilekçesi içerisinde beyan edilmelidir.

Boşanma Dilekçesi Örneği 

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır diyen bireylerin uzak durmaları gereken konulardan birisi boşanma dilekçesi örneği üzerinden kendi boşanma dilekçelerini yazmalarıdır. Belirtmek gerekir ki boşanma dilekçesi örnekleri gelişi güzel hazırlanmış ve hukuki altyapıya uygun olmayan dilekçelerdir. Her evlilik içerisinde kendine özgü tutum ve davranışlara sahiptir. O yüzden her boşanmada kendisine özgü olmaktadır. Bireyler boşanma dilekçesi hazırlarken kendi durumlarını ifade edecek şekilde hazırlanmış boşanma dilekçeleri ile boşanma davası açmalıdırlar. Aksi durumda boşanma davası içerisinde sıkıntılar yaşanabilmesinin yanı sıra, boşanma davasının reddi durumu da ortaya çıkabilmektedir. Diğer yandan boşanma sonrası hak kaybı yaşanma olasılığı da oldukça yüksektir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Aldatma nedeniyle açılacak boşanma davalarında boşanma dilekçesi hazırlarken aldatma olayının ne zaman yaşandığı, aldatmanın ne zaman öğrenildiği, aldatma olayına ilişkin ispat yapılabilmesi adına tanık ya da farklı bir belge olup olmadığı gibi hususlara yer verilmesi, aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi için önemli bir unsurdur. Bu noktada bilinmesi gerekir ki 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu aldatma olayı üzerinde 5 yıl geçmesi ya da aldatma olayını öğrenmenin üzeirnden 6 ay geçmesi durumlarında, aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkının düştüğüne hükmeder.

Aldatma nedeniyle boşanam dilekçesi içerisinde birey, ispat yükümlülüğü nedeniyle hukuki sebebin ispatına ilişkin elinde kanıt ya da tanıklar olduğunu beyan ederek, boşanma dilekçesini zenginleştirebilir. Bu davanın seyri açısından önemli bir konudur. Diğer bir önemli unsur ise aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde boşanma davasından beklenti ve taleplerin sıralanmasıdır. Örneğin müşterek çocuğun velayetinin talep edilmesi, boşanma sonrası maddi ve manevi tazminat talep edilmesi, çocuk için iştirak nafakası ve kendisi için yoksulluk nafakası talep edilmesi…

Terk Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Terk nedeniyle boşanma davalarında davanın belirleyici unsuru, ortak hayatın devam ettirilmesinin engellenmesi adına, birlikte yaşanılan konutun ayrılmasıdır. Bu kapsamda yalnızca evi terk eden eşe karşı, terk nedeniyle boşanma davası açılmaz. Eşi evden kovma, eşi eve almama,eşin eve girmesini engellemek amacıyla kapı kilitlerini değiştirme, eşi süresiz ailesine gönderme gibi davranışlar da terk nedeniyle boşanma davası kapsamında yer alır. Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlamadan önce terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için öncelikle terk olayının üzeirnden 4 ay geçtikten sonra eşe yapılacak ihtar ve soonrasında eşin 2 ay içerisinde ortak konuta dönmemesi ile açılabilir.

Terk nedeniyle boşanma dilekçesi içerisinde bireyler boşanmadan doğacak haklarını koruyabilmeleri için hukuki altyapısı kusursuz şekilde hazırlanmış bir boşanma dilekçesi ile birlikte davayı açmalıdırlar. Zira boşanma davası sonrası velayet, nafaka ya da tazminat hususlarında sıklıkla hak kaybı yaşanmaktadır. Bu nedenle terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlamak isteyenler, uzman bir boşanma avukatı tarafından destek almalıdırlar.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Yazma

Boşanmaya konu olan ve sıklıkla karşılaşılan durumlardan birisi de şiddetli geçimsizlik halidir. Halk arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma olarak adlandırılsa da bu durumun hukuki adı, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Medeni Kanun ortak yaşam kurulmasının imkansız olduğu ve taraflardan beklenemeyeceği durumlarda boşanma davası açılabileceğine hükmetmiştir. Bu durumda şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlayacak kişiler de Medeni Kanun çerçevesinde boşanma dilekçelerini hazırlamaları ve boşanmayı getiren olayların hukuki altyapısını bu ölçüde ortaya koymalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>