Aile Konutu Şerhi

Evlilik içerisinde eşlerin ortak yaşamsal alanı aile konutu olarak adlandırılır. Bir evin aile konutu olabilmesi için evliliğin burada sürdürülüyor olması gerekir. Eşler tarafından sürekli ikamet adresi olarak kullanılan ev aile konutu olmaktadır. Bu noktada yazlık, bağ evi, çiftlik gibi yaşam alanları, sürekli kullanım alanı olmadığı için aile konutu kapsamında yer almaz. Aile konutu şerhi, eşlerin ortak ikamet alanlarındaki tasarruflarını sınırlayan bir şerhdir. Aile konutu şerhi konulmasındaki amaç ise, eşlerden birisinin diğer eşin haberi olmadan evin satışı, kiraya verilmesi, kira sözleşmesinin iptal edilmesi gibi davranışları sergilemesinin önüne geçmektir. Özellikle boşanma süreci içerisinde taraflar mal paylaşımı konusunda hak kaybı yaşamamak adına aile konutu şerhi koydurmaktadırlar. Bu makelemizde aile konutu şerhi nedir ve aile konutu şerhi nasıl konulur hakkında bilgi vereceğiz.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?

Aile konutu şerhi ile ilgili uygulama olan Tapu Sicil Müdürlüklerince talep halinde şerh konulabilmesi artık mümkün değildir.

*Eşlerin birlikte yaşadıkları taşınmazlarının üzerine, eşlerden birinin istemi üzerine ve Aile Mahkemesi’nin kararı ile Tapu Sicil Müdürlüğü’nce “Aile Konutu Şerhi” konulabilir.

*Danıştay 10. Dairesi’nin 13/06/2011 tarih ve 2010/11873 E. sayılı kararı ile Tapu Sicil Tüzüğü’nün 57. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile 11/06/2002 tarih ve 2002/7 sayılı genelgenin “Aile Konutu Şerhi” başlıklı bölümünün 1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Yargısal süreç sonucunda mahkeme tarafından aksi yönde bir karar verilinceye kadar, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’nın, 16.08.2011 tarih ve Aile Konutu Şerhi Hakkında Genelge isimli genelgesi gereğince, malik olmayan eşin talebi ile aile konutu şerhi işlenmesi için mahkeme kararı aranılması gerekmektedir. Daha açık bir anlatımla artık eşlerden biri doğrudan Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gidip aile konutu şerhini koyduramamaktadır, bunun için mutlaka bir mahkeme kararı gerekmektedir.

Aile Konutu Şerhi Nerede Konulur?

*Aile konutu şerhinin konulması istemli davalara bakmakla aile mahkemeleri görevlidir.

*Üzerine aile konutu şerhi işlenmiş olan taşınmaz, malik olan eş tarafından, diğer eşin rızası olmaksızın satılamaz.

*Aile konutu şerhi belirli bir süre için konulmaz, süresizdir ve yenilenmesi gerekmez.

*Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

*Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir.

*Aile konutu olan taşınmaz kiralık bir ev ise, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.

*Aile Konutu şerhi, sadece mahkeme karıyla kaldırılabilir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>